jquery滑塊拖動選擇價格代碼107 424 142特效描述:滑塊拖動 選擇價格,

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" media="screen" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src='js/jquery.js'></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>

3. HTML代碼

<div class="range-holder">
	<div id="pr-slider" class="dragdealer">
		<div class="stripe">
			<div id="green-highlight"></div>
			<div id="orange-highlight"></div>
			<div id="blue-highlight"></div>
			<div class="handle">
				<div class="infobox">
					<div class="titlebar">
						<span id="plan-holder"></span>
						<span id="device-holder"></span>
					</div>
					<div class="innerbox">
						<div class="info-price"></div>
						<div class="annual-label">ANNUALY:</div>
						<div class="annual-price"></div>
					</div>
				</div>	
				<div class="square">
					<span class="value"></span>
					<span class="menu-line"></span>
					<span class="menu-line"></span>
					<span class="menu-line"></span>
				</div>	
			</div>
		</div>
	</div>
</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 拖動 拖拽 拖動插件 拖拽插件 滑動星星打分 其他 圖片拖動 圖片拖拽 進度條 進度條插件
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子