jQuery固定懸浮二維碼在線客服代碼132 526 176特效描述:jQuery 固定懸浮二維碼 在線客服,jQuery網頁右側固定懸浮層qq在線客服,服務熱線,掃一掃二維碼,購物車、頁面滾動返回頂部代碼。

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>

3. HTML代碼

<div style="height:10000px;"></div>
<div class="suspension">
	<div class="suspension-box">
		<a href="#" class="a a-service "><i class="i"></i></a>
		<a href="javascript:;" class="a a-service-phone "><i class="i"></i></a>
		<a href="javascript:;" class="a a-qrcode"><i class="i"></i></a>
		<a href="#" class="a a-cart"><i class="i"></i></a>
		<a href="javascript:;" class="a a-top"><i class="i"></i></a>
		<div class="d d-service">
			<i class="arrow"></i>
			<div class="inner-box">
				<div class="d-service-item clearfix">
					<a href="#" class="clearfix"><span class="circle"><i class="i-qq"></i></span><h3>咨詢在線客服</h3></a>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="d d-service-phone">
			<i class="arrow"></i>
			<div class="inner-box">
				<div class="d-service-item clearfix">
					<span class="circle"><i class="i-tel"></i></span>
					<div class="text">
						<p>服務熱線</p>
						<p class="red number">4001-021-758</p>
					</div>
				</div>
				<div class="d-service-intro clearfix">
					<p><i></i>功能和特性</p>
					<p><i></i>價格和優惠</p>
					<p><i></i>獲取內部資料</p>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="d d-qrcode">
			<i class="arrow"></i>
			<div class="inner-box">
				<div class="qrcode-img"><img src="images/side_ewm.jpg" alt=""></div>
				<p>微信服務號</p>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	/* ----- 側邊懸浮 ---- */
	$(document).on("mouseenter", ".suspension .a", function(){
		var _this = $(this);
		var s = $(".suspension");
		var isService = _this.hasClass("a-service");
		var isServicePhone = _this.hasClass("a-service-phone");
		var isQrcode = _this.hasClass("a-qrcode");
		if(isService){ s.find(".d-service").show().siblings(".d").hide();}
		if(isServicePhone){ s.find(".d-service-phone").show().siblings(".d").hide();}
		if(isQrcode){ s.find(".d-qrcode").show().siblings(".d").hide();}
	});
	$(document).on("mouseleave", ".suspension, .suspension .a-top", function(){
		$(".suspension").find(".d").hide();
	});
	$(document).on("mouseenter", ".suspension .a-top", function(){
		$(".suspension").find(".d").hide(); 
	});
	$(document).on("click", ".suspension .a-top", function(){
		$("html,body").animate({scrollTop: 0});
	});
	$(window).scroll(function(){
		var st = $(document).scrollTop();
		var $top = $(".suspension .a-top");
		if(st > 400){
			$top.css({display: 'block'});
		}else{
			if ($top.is(":visible")) {
				$top.hide();
			}
		}
	});
});	
</script>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 浮動 懸浮 懸浮層 懸浮框 浮動層 浮動框 浮動插件 懸浮插件 滑動星星打分 收縮展開 展開收縮 收縮 展開 浮動提示框 在線客服 其他 收縮菜單 收縮導航 二維碼 qq在線客服 qq客服 圖片廣告 在線客服插件 鼠標滑過 鼠標懸停 跟隨鼠標移動
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子