jQuery九宮格圖片特效鼠標懸停導航滑動圖片切換代碼164 655 219特效描述:九宮格圖特效 鼠標懸停 導航滑動 圖片切換,

代碼結構

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slider.js"></script>

3. HTML代碼

<div class="zhuanti_box">
	<div id="slideBox">
		<div class="J_slide">
			<div class="J_slide_clip">
				<ul class="J_slide_list">
					<li class="J_slide_item">
						<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img alt="大美在民間" src="images/201302040909245804.jpg" height="329" width="600"><span class="mask"></span></a>
						<div class="J_slide_advance">
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040916387940.jpg" alt="老藝人手工虎頭鞋"></a><span class="mask"></span></p>
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040917051007.jpg" alt="傳統武強年畫"></a><span class="mask"></span></p>
							<p style="margin-right:0;"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040917543303.jpg" alt="精美傳統剪紙"></a><span class="mask"></span></p>
						</div>
					</li>
					<li class="J_slide_item">
						<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img alt="食色性也" src="images/201301311612466502.jpg" height="329" width="600"></a>
						<div class="J_slide_advance">
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040923225444.jpg" alt="馬二先生的店"></a></p>
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040923589465.jpg" alt="捕夢醬"></a></p>
							<p style="margin-right:0;"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040924331641.jpg" alt="派悅坊"></a></p>
						</div>
					</li>
					<li class="J_slide_item">
						<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img alt="小確幸輕熟女" src="images/201301300939229190.jpg" height="329" width="600"></a>
						<div class="J_slide_advance">
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040921165120.jpg" alt="塵店出品"></a></p>
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040922483037.jpg" alt="未禾原創設計女裝"></a></p>
							<p style="margin-right:0;"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040924046527.jpg" alt="相對綸原創女裝"></a></p>
						</div>
					</li>
					<li class="J_slide_item">
						<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img alt="居家慢生活" src="images/201301281416578921.jpg" height="329" width="600"></a>
						<div class="J_slide_advance">
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040923257447.jpg" alt="喝茶去"></a></p>
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040924235973.jpg" alt="做料理"></a></p>
							<p style="margin-right:0;"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040925056122.jpg" alt="安穩覺"></a></p>
						</div>
					</li>
					<li class="J_slide_item">
						<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img alt="歲歲平安" src="images/201301251010573290.jpg" height="329" width="600"></a>
						<div class="J_slide_advance">
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040923177095.jpg" alt="服裝新品"></a></p>
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040924411894.jpg" alt="家居飾物"></a></p>
							<p style="margin-right:0;"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040926316237.jpg" alt="情侶禮物"></a></p>
						</div>
					</li>
					<li class="J_slide_item">
						<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img alt="潮男速成計劃" src="images/201301230949139489.jpg" height="329" width="600"></a>
						<div class="J_slide_advance">
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/2013020409195591101.jpg" alt="RASEN FAMILY"></a></p>
							<p><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/2013020409203782111.jpg" alt="無限不循環男裝店"></a></p>
							<p style="margin-right:0;"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><img src="images/201302040921086470.jpg" alt="SOYE原創高級手工皮具"></a></p>
						</div>
					</li>
				</ul>
			</div>
			<ul class="J_slide_trigger">
				<li> <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">第九站長</a></li>
				<li> <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">食色性也</a></li>
				<li> <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">小確幸輕熟女</a></li>
				<li> <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">居家慢生活</a></li>
				<li> <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">歲歲平安</a></li>
				<li> <a href="http://www.dijiuzhanzhang.com">潮男速成計劃</a></li>
			</ul>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	new Slide('#slideBox',{index: 1 ,effect:'slide', firstDelay:8});
	$(".J_slide_item a").mouseover(function(){
		$(this).css("opacity",0.7);;
	}).mouseout(function(){
		$(this).css("opacity",1);;
	});
});
</script> 用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 圖片延遲加載 圖片延遲 圖片加載 圖片放大鏡 頭像上傳 圖片上傳 圖片疊加 圖片層疊 圖片拖動 圖片拖拽 圖片翻轉 圖片旋轉 二維碼 圖片淡出淡進 圖片淡出 圖片淡進 圖片全屏 圖片放大縮小 圖片縮放 圖片大小 圖片放大 圖片縮小 圖片變大 圖片變小 h5圖片動畫 h5圖標動畫 html5圖片動畫 html5圖標動畫 帶縮略圖的幻燈片 圖片廣告 地圖 中國地圖 世界地圖 滑動 滑塊 滑動門 觸屏滑動 滑動插件 滑塊插件 純圖片輪播 圖片輪播 旋轉木馬 圖片旋轉木馬 文字旋轉木馬 旋轉木馬插件 圖片收縮展開 圖片收縮 圖片展開 圖片滾動 圖片滾動條 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 圖片滑動 圖片滑塊 圖標導航 圖標菜單 自動滾動圖片輪播 背景切換 大圖切換 手風琴 水平手風琴 垂直手風琴 圖片手風琴 文字手風琴 手風琴插件 圖表 圖片 圖片插件 頭像截圖 圖片滑動 圖片滑塊 圖片九宮格
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子