jQuery鼠標滾動頁面導航定位效果90 357 120特效描述:鼠標滾動 頁面導航定位,jQuery鼠標滾動一個頁面實現多個樓層定位!

代碼結構

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script>

2. HTML代碼

<div class="nav">
	<ul>
		<li><a class="active" href="#Tony_1">Tony_1</a></li>
		<li><a href="#Tony_2">Tony_2</a></li>
		<li><a href="#Tony_3">Tony_3</a></li>
		<li><a href="#Tony_4">Tony_4</a></li>
	</ul>
</div>
<div class="box">
	<div class="index index_01" id="Tony_1">
		<h1 class="title_h1">第一屏左邊也有一個的小的錨點定位哦!</h1>
		<div class="fixed-fl">
			<a class="active" href="#fixed_01">1F</a>
			<a href="#fixed_02">2F</a>
			<a href="#fixed_03">3F</a>
		</div>
		<div class="fixed-con">
			<div class="list list01" id="fixed_01">1F</div>
			<div class="list list02" id="fixed_02">2F</div>
			<div class="list list03" id="fixed_03">3F</div>
		</div>
	</div>
	<div class="index index_02" id="Tony_2"></div>
	<div class="index index_03" id="Tony_3"></div>
	<div class="index index_04" id="Tony_4"></div>
</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽:
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子