jquery網頁qq在線客服帶微信二維碼的在線客服代碼180 719 240特效描述:jquery網頁 qq在線客服 帶微信二維碼的 在線客服,帶微信二維碼在線客服

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/index.css" type="text/css" media="screen" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>

3. HTML代碼

<div style="height:1000px;"></div>
<div class="service_box">
	<ul class="tab_nav">
		<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><i class="icon icon_1"></i>在線客服</a></li>
		<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><i class="icon icon_3"></i></a></li>
	</ul>
	<div class="tab_content">
		<div class="tab_plan">
			<p class="fs14">在線客服1:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2833026848:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></p>
			<p class="fs14 mt10">在線客服2:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:123456789:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></p>
			<p class="fs14 mt10">商務客服:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2833026848:51" alt="點擊這里給我發消息" title="點擊這里給我發消息"></a></p>
			<p class="mt10">服務時間:<br />
			9:00-18:00(工作日)<br />
			</p>
		</div>
		<div class="tab_plan" style="display: none;"><img src="images/weixin.jpg" alt="官方微信自助客服" width="130" height="130">
			<p>掃一掃關注站長素材</p>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(".service_box .tab_nav li").hover(function(){
	var i=$(this).index();
	$(this).addClass("active").siblings().removeClass("active");
	$(".service_box .tab_plan:eq("+i+")").show().siblings().hide();
});
$(function(){
	var t;
	$(".service_box").hover(function(){
		$(".service_box").animate({right:0},300)
		clearTimeout(t);
	},function(){
		t=setTimeout(function(e){
			$(".service_box").animate({right:"-146px"},300);
			$(".service_box").find(".tab_nav li").removeClass("active");
		},1000);
	});
});
var isTransition=true;
$(".m_logo").hover(function(){
	var r=0;
	if(isTransition){
		animateTime = setInterval(function(){
			if (r>=153){
				clearInterval(animateTime);
				isTransition=true;
			}else{
				isTransition=false;
				r++;
				$(".m_logo a").attr("style","-webkit-mask:-webkit-gradient(radial, 45 25, "+r+", 45 25, "+(r+15)+", from(rgb(0, 0, 0)), color-stop(0.5, rgba(0, 0, 0, 0.2)), to(rgb(0, 0, 0)));")
			};
		},5);
	}
},function(){
	return;
});
</script> 
<!--[if lt IE 7]>
<script type="text/javascript">
	window.onscroll = function(){
		doc_scroll();
	};
	var doc_scroll = function(){
		var height = document.documentElement.clientHeight - 90 ;
		var scroll_top = $(document).scrollTop() ;
		$(".service_box").css({
			"top" : height + scroll_top - 74
		});
	};
	doc_scroll();
</script> 
<![endif]-->用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 滑動選項卡 滑動切換 滾動切換 滾動條切換 浮動 懸浮 懸浮層 懸浮框 浮動層 浮動框 浮動插件 懸浮插件 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 滑動手風琴 滑動星星打分 收縮展開 展開收縮 收縮 展開 浮動提示框 在線客服 其他 浮動菜單 浮動導航 收縮菜單 收縮導航 二維碼 qq在線客服 qq客服 在線客服插件 選項卡自動切換
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子