jQuery大氣的響應式圖片切換動畫特效94 375 126特效描述:jQuery 大氣的 響應式圖片 切換動畫特效,jQuery大氣圖片切換,響應式圖片切換,圖片動畫特效。

代碼結構

1. 引入CSS

<link href="css/Icomoon/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/responsive-layered-slider.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-2.0.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.10.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/responsive-layered-slider.js"></script>

3. HTML代碼

<div id="wrapper">
	<div class="sim-slider" data-width="2550" data-height="1240" data-animation="250" data-current="true" data-progress="true">
		<div class="sim-slider-inner">
			<div class="sim-slider-slide">
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="1052" data-height="174" data-left="751" data-top="50"><img src="images/layer_0025.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="694" data-height="841" data-left="54" data-top="277"><img src="images/layer_0027.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInUp" data-width="1019" data-height="848" data-left="770" data-top="277"><img src="images/layer_0026.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInRight" data-width="694" data-height="841" data-left="1811" data-top="277"><img src="images/layer_0028.png" /></div> 
			</div>
			 <div class="sim-slider-slide">
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="1052" data-height="173" data-left="751" data-top="150"><img src="images/layer_0020.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="660" data-height="800" data-left="108" data-top="332"><img src="images/layer_0021.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="501" data-height="600" data-left="770" data-top="523"><img src="images/layer_0022.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInRight" data-width="501" data-height="600" data-left="1328" data-top="523"><img src="images/layer_0024.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInRight" data-width="660" data-height="800" data-left="1807" data-top="332"><img src="images/layer_0023.png" /></div> 
			</div>
			<div class="sim-slider-slide">
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="757" data-height="97" data-left="528" data-top="138"><img src="images/layer_0011.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="883" data-height="64" data-left="399" data-top="361"><img src="images/layer_0017.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="827" data-height="64" data-left="458" data-top="444"><img src="images/layer_0018.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="793" data-height="64" data-left="489" data-top="519"><img src="images/layer_0016.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="715" data-height="64" data-left="569" data-top="596"><img src="images/layer_0015.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="680" data-height="64" data-left="604" data-top="674"><img src="images/layer_0014.png" /></div>
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="650" data-height="64" data-left="634" data-top="754"><img src="images/layer_0013.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="417" data-height="64" data-left="867" data-top="837"><img src="images/layer_0012.png" /></div>
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInRight" data-width="762" data-height="1035" data-left="1424" data-top="100"><img src="images/layer_0019.png" /></div>  
			</div>  
			<div class="sim-slider-slide">
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="773" data-height="1050" data-left="179" data-top="119"><img src="images/layer_0029.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInUp" data-width="773" data-height="1050" data-left="935" data-top="60"><img src="images/layer_0010.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="773" data-height="1049" data-left="1707" data-top="119"><img src="images/layer_0009.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="159" data-height="43" data-left="439" data-top="50"><img src="images/layer_0008.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInUp" data-width="144" data-height="43" data-left="1260" data-top="1070"><img src="images/layer_0007.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="373" data-height="44" data-left="1856" data-top="50"><img src="images/layer_0006.png" /></div>   
			</div>
			<div class="sim-slider-slide">
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="1053" data-height="172" data-left="742" data-top="086"><img src="images/layer_0000.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInLeft" data-width="767" data-height="640" data-left="115" data-top="397"><img src="images/layer_0005.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInDown" data-width="767" data-height="640" data-left="896" data-top="397"><img src="images/layer_0003.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInRight" data-width="767" data-height="640" data-left="1678" data-top="397"><img src="images/layer_0004.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInUp" data-width="865" data-height="524" data-left="458" data-top="676"><img src="images/layer_0001.png" /></div> 
			<div class="sim-slider-layer" data-effect="fadeInUp" data-width="345" data-height="469" data-left="1506" data-top="676"><img src="images/layer_0002.png" /></div>   
			</div>  
		</div> 
	</div>
</div>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 圖片疊加 圖片層疊 圖片淡出淡進 圖片淡出 圖片淡進 圖片延遲加載 圖片延遲 圖片加載 圖片翻轉 圖片旋轉 圖片放大鏡 頭像上傳 圖片上傳 圖片全屏 圖片拖動 圖片拖拽 二維碼 滾動切換 滾動條切換 h5圖片動畫 h5圖標動畫 html5圖片動畫 html5圖標動畫 帶縮略圖的幻燈片 滑動選項卡 滑動切換 圖片廣告 加載動畫 地圖 中國地圖 世界地圖 圖片放大縮小 圖片縮放 圖片大小 圖片放大 圖片縮小 圖片變大 圖片變小 旋轉木馬 圖片旋轉木馬 文字旋轉木馬 旋轉木馬插件 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 圖片收縮展開 圖片收縮 圖片展開 圖片滾動 圖片滾動條 圖片滑動 圖片滑塊 純圖片輪播 圖片輪播 圖標導航 圖標菜單 自動滾動圖片輪播 選項卡切換 選項卡 切換 tab切換 頁面切換 選項卡插件 切換插件 背景切換 大圖切換 滑動手風琴 手風琴 水平手風琴 垂直手風琴 圖片手風琴 文字手風琴 手風琴插件 滑動星星打分 h5彈窗動畫 html5彈窗動畫 h5動畫 h5背景動畫 h5場景動畫 h53D動畫 h5界面動畫 html5動畫 圖表 圖片 圖片插件 頭像截圖 其他 h5按鈕動畫 html5按鈕動畫 h5圖片動畫 h5圖標動畫 html5圖片動畫 html5圖標動畫 圖片切換 圖片選項卡 圖標選項卡 選項卡自動切換 響應式圖片 圖片切換 切換圖片 進度條 進度條插件
?
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子