jQuery實現底部第三方登錄按鈕懸浮條27 106 36特效描述:jQuery實現 底部第三方 登錄按鈕 懸浮條,jQuery實現底部第三方登錄按鈕懸浮條

代碼結構

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/images/float_bottom_bg.png" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/images/float_bottom_bg.png" type="text/css" media="screen" />

2. 引入JS

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/includes/boxui.js"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/includes/boxui.js"></script>

3. HTML代碼

?<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
<title></title>
</head>
<body class="home blog" style="height:2000px;"><br />
<br />
  <div style="font-size:15px; font-weight:bold; text-align:center; line-height:25px;">
</div>
<div class="login_panel" isLogin="">
  <div class="panel_center">
    <p class="tips">51前端不用注冊也能下載啦!</p>
    <p class="connectBox1"> <a title="QQ" href="http://51qianduan.com/" rel="nofollow"><img alt="點擊用QQ號碼登錄" src="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/images/btn_qzone_big.png"></a> <a title="新浪微博" href="http://51qianduan.com/" rel="nofollow"><img alt="點擊用新浪微博登錄" src="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/images/btn_sina_big.png"></a> <a title="騰訊微博" href="http://51qianduan.com/" rel="nofollow"><img alt="點擊用騰訊微博登錄" src="blog/wp-content/themes/boxui_waterfall/images/btn_tencent_big.png"></a> </p>
    <p><a href="javascript:void(0);" onclick="showLoginOnly(true);" class="close">我知道了...</a></p>
  </div>
</div>
</body>
</html>用戶評論
大牛,別默默的看了,快登錄幫我點評一下吧!:)      登錄 | 注冊


熱門標簽: 浮動 懸浮 懸浮層 懸浮框 浮動層 浮動框 浮動插件 懸浮插件 浮動提示框 切換按鈕 表單 表單美化 表單插件 表單美化插件 底部固定層 底部懸浮 浮動菜單 浮動導航 按鈕控制
×
×

注冊

官方QQ群

掃描上面二維碼加微信群

官方QQ群

jQuery/js討論群
群號:642649996
Css3+Html5討論群
群號:322131262

加群請備注:從官網了解到

老夫子电子